fbpx

Откриха подготовката за 2022 в 22-ра авиобаза – Безмер

11 януари, в 22-ра авиобаза Безмер тържествено беше открита подготовката през 2022 г. Мероприятието започна с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от командира на базата – полковник Милен Димитров. В словото си той поздрави личния състав за отличното изпълнение на поставените през 2021 г. задачи и изказа благодарността си за всеотдайността и отговорността, които проявява в ежедневната си дейност.

Полк. Димитров набеляза предстоящите през 2022 г. задачи, като изрази своята увереност, че благодарение на несломимия си дух безмерци ще се справят успешно и с тях.Гости на откриването бяха областния управител на област Ямбол – г-н Георги Чалъков, заместник-кмета на община Ямбол – г-н Васил Александров и секретаря на община Тунджа – г-жа Галина Иванова. Отец Янко отслужи молитва за здраве и благоденствие и поръси със светена вода личния състав и авиационната техника с пожелание за безаварийни полети и успешно изпълнени задачи.На 10.01.2022 г., в присъствието на Командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров, в 22 авиобаза Безмер се проведе анализ на подготовката за 2021 г. В мероприятието взеха участие всички офицери от базата, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.Бяха разгледани въпроси по организационното изграждане на базата, по интеграционната дейност, военното сътрудничество и изпълнението на планираните основни мероприятия за изминалата година.Също така бяха направени основни изводи от дейността на базата, както и се подчертаха основните направления за работа през 2022 г.Командирът на ВВС изказа своето задоволство от подготовката на базата и направи препоръки относно насоката на усилията през 2022 г.

Зорница Буковска

Подобни новини

error: