fbpx

Официален доклад от авиационното произшествие със самолет Zodiac CH-601 през 2019

Според разследващите причината за произшествието е претоварване на самолета

В сайтът на Министерството на транспорта беше публикуван официален доклад от трагичното авиационно произшествие със самолет Zodiac CH 601 с регистрационни знаци LZ-ASN, при който на 20 април 2019 година край село Оризаре загиват 45-годишният пилот от Пловдив Стефан Василски и 17-годишният Валентин Аламански от Чирпан.
Специализирано звено за разследване на авиационни събития /СЗРАС/ установява, че не Стефан Василски, а непълнолетният Валентин Аламански е седял на лявата седалка на самолета – седалката на пилотиращия пилот, и въпреки, че е нямал права на пилот, именно той е пилотирал злощастният самолет.
“Инцидентът става по време на демонстрационен полет над стадиона на село Оризари при откриване на състезание с радио-управляеми дронове. Около 10:11 h самолетът прелита в хоризонтален полет, на височина около 10 м, над стадиона и започва набор на височина.” – се казва в доклада. „Лявото полукрило се откъсва от тялото на самолета. Той се завърта наляво около надлъжната си ос, прелита към 100 ш, удря се в дървета и пада на десния бряг на река Марица. При удара в земната повърхност загиват КВС и пътник, намиращ се на борда. Самолетът е напълно разрушен.
Комисията за разследване във връзка с безопасността приема като основна причина за реализиране на авиационното произшествие прекомерно експлоатационно претоварване, резултат от нарушаване на техниката на пилотиране на самолета при центровка, близка до пределно задната и нарушаване на правилата за провеждане на полетите на безопасни височини и над населени места от пилотиращия пилот.”

Същия ден Стефан е дошъл на летателната площадка и е изпълнил първи полет сам. Не е имало проблем. При кацането си той е взел и Валентин, който обаче седнал на лявата седалка, асоциирана с пилотиране.

„След кацането взема на борда пътник, които сяда на лява седалка, където обикновено е място за пилотиращия пилот или обучаем. Собственикът на самолета няма инструкторски права, но сяда на дясна седалка. Макар, че пътникът е под 18 години има не официална информация, че същият е обучаван за пилот и пилотира добре, като е пилотирал и ВС реализирало събитието. Самолетът излита с двете лица на борда по маршрут, чиято крайна цел е стадионът на село Оризари, община Родопи, област Пловдив“, пише в доклада.


Освен това, според публикувания официален доклад, при поддържането и контрола на летателната годност на самолета са допуснати отклонения от нормалните процедури. Така следващият открит сериозен проблем е, че самолетът е бил претоварен. Самолетът е категория експериментален-любителски построен и са му правени редица конструктивни изменения – едно от последните е било смяна на двигател, който позволява по-малка допустима маса.
Максималната излетна маса на самолета в съответствие със специално удостоверение за летателна годност №2479, издадено на 03.12.2018 г. е 450 kg. В съответствие с протокол за измерване на масата на самолета от 20.10.2018 г., масата на празния самолет е 243,2 kg. В момента на реализиране на събитието на борда е имало мъж с маса 130 kg и момче с маса 80 kg и гориво до 67 kg при излитането. При посочените условия излетната маса е 520,8 kg и според разследващите това е ясен знак, че самолетът е бил претоварен по време на полета.

В гореспоменатия официален доклад комисията разглежава три основни хипотези за разрушаването, като две от тях гласят „разрушението възниква като резултат от умора на материала в резултат от циклични натоварвания в условията на експлоатацията на самолета“ и „разрушението е в резултат от корозирането на материалите от конструкцията на възела, тяхната носеща способност е намаляла и това е довело до разрушаване на възела при допустими експлоатационни натоварвания“.
И двете хипотези са отхвърлени, а единствената, която в крайна сметка остава като заключение гласи, че разрушаването е предизвикано от прекомерно експлоатационно претоварване по време на полета.


Ето я и приетата хипотеза за трагичната развръзка според публикувания официален доклад:


Комисията за разследване във връзка с безопасността приема като основна причина за реализиране на авиационното произшествие прекомерно експлоатационно претоварване, резултат от нарушаване на техниката на пилотиране на самолета при центровка, близка до пределно задната и нарушаване на правилата за провеждане на полетите на безопасни височини и над населени места от пилотиращия пилот. При започване на полета е нарушено едно от основните изисквания свързано с летателната годност на въздохоплавателното средство – превишена е максималната излетна маса поради голямата маса на двамата пилата.
Превишеното тегло на пилотите изменя положението на центъра на тежестта на самолета и го нрави близък до пределно задната центровка. Полетни изпитания на самолета показват, че при заден център на тежестта усилията върху лоста за управление стават много малки. При такава ситуация лесно може да се предизвикат прекадено големи отклонения на кормилата, които могат да доведат до прекадено големи претоварвания, такива които превишават допустимите за конструкцията. Колкото по-малък е опита на пилота, толкова по-голяма е вероятността той да предизвика прекадено голямо отклонение на управляващите повърхности. На лявата пилотска седалка е седял пътникът, който е пилотирал и друг път този самолет, без да има съответните права. Самолетът прелита над стадиона на недопустимо малка височина и над обект, където се намират значителен брой хора, което е недопустимо от гледна точка на безопасността на полета. Тази ситуация неминуемо е свързана с повишено напрежение на лицето, което пилотира и е допустимо в момента, когато преминава от хоризонтален полет в набор на височина да е преизтеглил лоста за управление. Това преизтегляне, при скорости близки до максимално допустимата, вероятно е довело до превишаване на натоварването над допустимаго и разрушаване на възела на центроплана за закрепване на полукрилото. Проведеното изследване на ломовете в ЛИМК на БАН показва за наличие на пластична деформация в разрушените пластини. Такава пластична деформация възниква при надвишаване на максимално допустимото натоварване.
От самолета не остава почти нищо. Загиват двама души без време.

FlightZone.bg публикува пълния офиициален доклад ТУК.

Avatar

Зорница Буковска

Подобни новини

error: Content is protected !!