fbpx

Доклад: Загуба на пространствена ориентировка от страна на екипажа е причината за катастрофата на МиГ-29

Загуба на пространствена ориентировка от страна на екипажа и среща на въздухоплавателното средство с водната повърхност. Това е основната причина за катастрофата на български изтребител МиГ-29 от 9 юни 2021 г., когато по време на тактически бойни стрелби „Шабла 2021“ загина м-р Валентин Терзиев от 3-та авиационна база Граф Игнатиево според публикувания в интернет страницата на Министерството на отбраната Доклад на Отдела за разследване на авиационни произшествия в служба „Военна полиция“. В него са разгледани още две версии за причини, довели до трагичния инцидент, а именно:

„Първа версия: Отказ на авиационната техника в полет

При проверката на тази версия комисията прегледа документацията на самолета. Констатира се, че самолетът, двигателите, оборудването и въоръжението имат запас от ресурс и са им извършени всички предвидени от регламентиращите експлоатацията документи, проверки и технически мероприятия. Не се констатира и регистрирано съобщение от бордния речеви информатор П591Б, което се излъчва в ефир и информира за технически проблеми. При прослушване на радиоразговорите се констатира, че пилотът на самолета не е докладвал за проблеми с авиационната техника по време на целия полет. Контролната проба гориво (отстой), източена от резервоара на самолета на предполетната подготовка беше изпратена за анализ в лаборатория, при което не се констатираха отклонение от техническите изисквания за качество на горивото. Комисията констатира, че предпазните контри на катапултната седалка са снети преди излитането и са в пълен комплект. Това гарантира, че няма механична преграда за задействане на системата за аварийно напускане на самолета в полет. Комисията провери и наличието и състоянието на инструменталния стартови сандък на техника на самолета, при което не констатираха липси и повреден инструмент. Тази проверка гарантира, че при подготовката на самолета за конкретния полет не е допуснато попадане на инструмент в самолета. При разглеждане на подводните снимки от мястото на падане на самолета се констатира, че сред останките има запазени дискове на работни колела от турбокомпресора (компресор-турбина) на двигателите с изцяло липсващи лопатки, равномерно скъсани в основата. Този факт показва, че при срещата на самолета с водата, турбокомпресора се е въртял с високи обороти, което от своя страна предполага, че двигателите са работили на повишени режими. Тези констатации дават основание на комисията да отхвърли тази версия като малко вероятна.

Снимка: Владимир Касабов

 Втора версия: Разрушаване на изтребителя или поразяване на пилота от осколки вследствие разрива на ракетата

Комисията формира тази хипотеза поради три основни аргумента: ü Внезапно прекъсва връзката с екипажа и отметката изчезва от екраните на 5 радиотехническите средства; ü Характерна грешка при атака е продължаване на траекторията след пускането на АУР за да бъде контролирано поразяването на целта, което би могло да доведе до опасно приближаване със зоната на разлитане на осколките; ü На видеоклипа, предоставен от производителя на мишената, след момента на поразяване на целта, на водната повърхност се наблюдават два светли отблясъка, преди срещата на изтребителя с водата. За проверката на тази хипотеза комисията разгледа видеоклипа от стрелбата заснет, с цел обективен контрол, от производителя на мишената и предоставен на комисията. На него се забелязва, че мишената е поразена седем секунди след пуска на ракетата. Също така се вижда, че три секунди след пуска, бордните навигационни светлини на самолета се отклоняват от траекторията на атаката, което показва, че пилотът е започнал своевременно излизане от атака чрез отклонение от бойния курс, като в случая това са правилните действия. При прослушването на радиоразговорите е регистрирано начало на реплика от екипажа пет секунди след поразяване на целта. Що се отнася до това, че изтребителят би могъл да бъде разрушен във въздуха, в такъв случай останките от самолета биха били разпръснати на значително по-голяма площ и голяма част от тях биха останали на повърхността, което би улеснило откриването им. Освен това голяма е вероятността да възникне пожар на борда, който да бъде лесно забелязан при аварийно-спасителните и издирвателни действия. В нашия случай останките са открити групирани в радиус от около сто метра, на 70 метра дълбочина, под водната повърхност и то повече от седмица след катастрофата. Компактният вид на останките и факта, че при аварийно-спасителните и издирвателни действия са се наблюдавали петна от керосин на повърхността на водата, което показва, че същия не се е запалил, дава основание да се направи извода, че самолетът се е разрушил вследствие на среща с голяма скорост с водната повърхност и тези разрушения са станали под водата. Всички тези факти дават основание на комисията да отхвърли тази версия като малко вероятна.

Трета версия: Среща на самолета с водната повърхност вследствие на загуба на пространствена ориентация от екипажа.

Пространствената ориентация в полет представлява сложна ментална дейност на летателния състав за постоянно поддържане на представата за положението на летателния апарат спрямо повърхността на земята, въздушни и наземни обекти. Тази дейност се извършва успоредно с процесите пилотиране, навигиране, комуникиране и управление на системите. В процеса на пилотиране върху пилота въздействат линейни и ъглови ускорения по трите оси на самолета. Възникването на усещания при наличието на ускорения се определя от продължителността на въздействието, големината и градиента на нарастването им, ако ъгловите ускорения или градиентът на нарастването са малки, дори значителни промени в пространственото положение на летателния апарат могат да бъдат достигнати без да възникнат адекватни усещания, което предизвиква съмнения в показанията в пилотажно-навигационните прибори. Илюзиите за пространствено положение в полет се дължат най- 6 често именно на противоречивата информация, постъпваща за преработка в нервната система на човека. В доклад за проведени разследвания за катастрофи със самолети от ВВС на САЩ за периода 1972 – 2000г е отчетено, че те намаляват като абсолютен брой, но се запазва нивото им по причина пространствена дезориентация в полет. Само за периода 1993 – 2000г, по причини възникване на илюзии в полет, загиват 19 пилоти на изтребители на ВВС на САЩ. Този тип катастрофи са сред най-смъртоносните в историята на авиацията и имат особена обществена значимост, тъй като е много трудно да се обясни на близките на жертвите защо технически изправен летателен апарат, управляван от квалифициран екипаж се е разбил в земната (морската) повърхност.“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРИЧИНИТЕ:

На основание §1 т.2. от Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № Н-2 от 3
май 2012г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни
средства, комисията класифицира авиационното събитие като
„КАТАСТРОФА“.

Непосредствена причина:
Среща на въздухоплавателното средство с водната повърхност.

Основна причина:
Загуба на пространствена ориентировка от екипажа при нощни полети над
море.


Съпътстващи причини:

Неправилна оценка на риска от групата за бойно управление и
ръководството на стрелбите, от продължаване на насочването за сближение и
атака при положение, че скоростта на падане на мишената СПМ-100 се е
увеличила. Това неминуемо води до повишаване динамиката на сближение и
възможен дефицит от височина и време за безопасно излизане от атака.

Особености на полетите над море нощем, характеризиращи се с липса на
визуални ориентири извън кабината на самолета и необходимост от пилотиране
само по прибори.

Неправилно разпределение на вниманието преди предприемане на
маньовъра за излизане от атака.

                От ведомството допълниха, че министърът на отбраната има готовност да предостави изготвения доклад от Военна полиция на прокуратурата, която продължава разследването по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. До 3-4 седмици предстои да бъде снет и записът от т.нар. черна кутия в специализирана лаборатория на производителя в Руската федерация.

Началникът на отбраната е заповядал да се оцени степента на приложимост на регламентиращите документи, касаещи летателната дейност във ВВС при съществуващите ограничения на летателен ресурс. Бяха изпълнени необходимите мерки за недопускане на аварийни ситуации и се възстановява плановата летателна дейност на изтребителната авиация, допълниха от ведомството.

Зорница Буковска

Подобни новини

error: