fbpx

17 военнослужещи от ВВС се включиха в курс „За военно звание „Старшина““

17 военнослужещи от формирования на ВВС се включиха в курс  „За военно звание „Старшина“. Изучаваните дисциплини в хода на курса са разделени в три модула: Военно-лидерска подготовка, Военно професионална подготовка и Комплексна подготовка.

Целите на обучението бяха:

  • доразвиване на специфичните лидерски умения в армейската среда;
  • повишаване на знанията по нормативните документи и международното хуманитарно право;
  • подобряване на уменията за общуване във военна среда, изказване пред аудитория и ръководене на служебно събиране;
  • организиране и ръководене на учебния процес в поверената им войскова единица, съгласно изискванията на регламентиращите документи.

И вторият курс от зимната сесия на Професионалния сержантски колеж- ВВС премина през два етапа.

Първият етап, за времето от 25.01.2021г. до 05.02.2021г. се проведе в електронна среда. За този период специализантите преминаха теоретични и методически занятия по Военно-лидерска подготовка, Правна подготовка, Военна психология, Етика и естетика, Огнева подготовка и Педагогика и методика на обучението.

Вторият етап се проведе за времето от 08.02.2021г. до 19.02.2021г., през който специализантите преминаха практически и методически занятия.

Трудностите в работата на инструкторите в ПСК не попречиха за изпълнението на основната им задача – обучението на специализантите. Много добрите и отлични резултати постигнати на теоретичните и практическите изпити показват добрата подготовка, което е следствие на задълбочената и методически правилна последователна работа, както на командването така и на инструкторския състав на ПСК.

Специализантите постигнаха общ успех от обучението Много добър 4.92, с Добър успех – 1 ,с Много добър успех – 14 и с Отличен успех – 2.

Заместник – Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионална подготовка и международно сътрудничество полковник Андриян Колев и офицерски кандидат Любен Василев – Директор на Професионалния сержантски колеж връчиха удостоверенията за успешно завършване на курс  „За военно звание „Старшина“.

Полковник Колев очерта перспективите за развитие на Професионалния сержантски колеж на Военновъздушните сили в контекста на новата визия за подготовка на кадри за Българската армия , програма 2032. Командването ще приеме мненията и предложенията за подобряване програмите и процеса на обучение, който е много динамичен.

Двамата отличници на курса, служещи в Божурище  получиха и грамоти за постиженията си. Старши сержант Десислава Василева от в.ф. 34630 е с успех  Отличен 5,67 , а старши сержант Кирил Христов от в.ф. 54320 постигна успех Отличен 5,53.

След традиционната обща снимка – емоционална раздяла и думи на благодарност към преподавателите инструктори! Навлизането в армията на жени се оказа стимулиращо и мобилизиращо и за мъжете както при обучението, така и при изпълнението на професионалните отговорности!

В Колежа започва подготовката за следващия курс през май месец.

Avatar

Зорница Буковска

Подобни новини

error: Content is protected !!