fbpx

МТИТС подкрепи искането на АБАИ с финанси от „Летище София“ ЕАД да се подпомогне авиосекторът

Снимка: Владимир Касабов

Нямам възражения за използване на налични парични средства по сметките на „Летище София“ ЕАД с цел подпомагане на българската авиационна индустрия. Това заяви служебният министър на транспорта Георги Тодоров в изпратено на 6 юли 2021 г. писмо от него до председателя на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков. В писмото, което е адресирано и до г-н Станислав Станулов – председател на Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) се казва още:

„В качеството си на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съм наясно с тежките последици, които понесе и финансовите загуби, които продължава да генерира българската авиация вследствие на пандемията от COVID-19. Известно е също така, че целият транспортен сектор е от най-потърпевшите. Възстановяването е трудно и напълно споделям, че изисква полагането на общи усилия, търсенето и намирането на подходящи, законосъобразни и балансирани решения.“

Припомняме, че от АБАИ изпратиха редица писма с апели за подпомагане на авиосектора от държавата, посочвайки примерите на останалите правителства на страните от ЕС и извън него. Последното такова беше адресирано до ресорните министерства на служебния парламент в края на юни, когато бе проведена и среща между МТ и представители на двете организации.

В писмото г-н Тодоров уточнява, че след началната дата на концесията на летище София (датата на ефективно поемане на управлението на летището от концесионера „СОФ кънект“ АД) „Летище София“ ЕАД (еднолично търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала и публично предприятие по смисъла на Закона на публичните предприятия) вече не е летищен оператор на летище София и не е оператор по наземно обслужване. Заетите на „Летище София“ ЕАД не надхвърлят 30 човека. Същевременно в капитала на „Летище София“ ЕАД са включени имоти и активи, разположени предимно в т.нар. „северен район“, към „Летище София“ ЕАД е и Летище Балчик. Министърът припомня:

Държавното дружество продължава да бъде страна по неприключили съдебни производства, включително такива с предмет вземания на летищни такси, които по характера си са публични държавни вземания.“

Министърът на транспорта казва още, че в момента екип в МТИТС усилено работи по варианти за преструктуриране на „Летище София“ ЕАД, включително форми за преобразуване чрез влизане/сливане с „Летище Пловдив“ ЕАД. „Целта е да се намери оптималният начин за управление на активите на двете дружества, включително като се даде възможоност чрез натрупани средства в „Летище София“ ЕАД да се осигурява годишната издръжка на „Летище Пловдив“ ЕАД. Към момента последната се поема от държавния бюджет“, допълва той.

Сега предстои своите становища да изразят от Министерството на финансите. Предстои също двете асоциации, а именно АБАИ и АБА, да обсъдят конкретни и справедливи предложения за разпределяне на държавната помощ.

Зорница Буковска

Подобни новини

error: