fbpx

АБАИ: ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА АВИАЦИЯТА ЗАПОЧВА ОТ ПРОМЕНИ В ГД „ГВА”

Снимка: Веселин Цолев

Изключително важен е откритият диалог между дружествата, представляващи авиационния бизнес в България и регулаторния орган в лицето на ГД „ГВА” както и МТИТС това заяви председателят на Българската Асоциация на Авиационната Индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков, след проведена работна среща между УС на организацията и представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

Припомняме, че АБАИ, която беше създадена през октомври 2020, членуват представители на различни фирми от авиационния сегмент, в т.ч. български авиокомпании, организации за техническо обслужване, наземно обслужване, дронове, малка авиация и авиоинструктори, учебни центрове, технологии в помощ на авиацията. Всички те бяха пряко засегнати от ефекта на разпространението на COVID-19, който удари световната авиация пагубно, както никога досега. Според представителите на АБАИ обаче, за да тръгне родната авиация в правилната и градивна посока, трябва да се започне от регулаторния орган, където доста „неща куцат” и от към документална, и откъм практическа част.

До момента сме изпратили няколко писма и продължаваме да работим върху директния и конструктивен диалог с ГВА. Това е така, защото ние, като преки представители на авиационния сектор, виждаме реалните проблеми в бизнеса. В нашата практика често ни се случва да работим с други авиационни администрации. Виждаме как се действа там и каква е разликата. Заедно може да изградим необходимите промени правилно и да започнем да работим в една по-положителна посока, улеснявайки сложната в момента бюрокрация, която не е необходима във века на дигитилизация.”, заяви г-н Иванджиков.

От АБАИ са направили няколко предложения за подобряване работата на ГД „ГВА” в качеството си на пряко потърпевши от дейностите на ведомството, а именно:

  • Да се въведе гъвкаво решение по отношение на сроковете за отговор и одобрение от страна на ГД „ГВА”;
  • Подобряване на интернет страницата на ГД „ГВА” в частта, отнасяща се за нормативните актове и апликации;
  • Подобряване комуникацията с ГД „ГВА” чрез въвеждане на гъвкави електронни услуги;
  • Обособяване на Call Center за пряка комуникация с ГД „ГВА”.
  • Намалпване до минимум комуникаципта на хартиен носител и вкараната процедура всички документи да се подписват от Директор ГВА, което е меко казано странно
  • Да се назначат спешно специалисти на вакантните места и да се назначат специалисти с опит във всички отдели

Наред с това от АБАИ излязоха с предложение за цялостно преструктуриране на ГД „ГВА”, където структурата не е променяна от десителия и обособяването й като самостоятелна агенция, както в почти цяла Европа. От Асоциацията са на мнение, че трябва да се създаде отдел „Регистрация на въздухоплавателни средства”. В допълнение трябва да се създадат още няколко отдела, за дигитализацията на ГД „ГВА”; отдел или определяне на служители за връзка с представители на индустрията или пряка връзка с АБАИ. Не на последно място от АБАИ смятат, че ГД „ГВА” трябва да играе основна роля

Avatar

Зорница Буковска

Подобни новини

error: Content is protected !!